Portál venovaný ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti.
Portál je určený pracovníkom Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií.


Smernica Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou/Gréckokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov a toku osobných údajov v Katolíckej cirkvi pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov uvedených v smernici Katolíckej cirkvi je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

K dispozícii je oficiálne znenie smernice pre Rímskokatolícku i Gréckokatolícku cirkev na Slovensku:
Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike
Zabezpečenie ochrany osobných údajov Gréckokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike


Okrem toho je pripravený i pracovný text smernice, ktorý obsahuje vysvetlivky a komentáre. Pracovný text je dostupný v rámci komentárov len pre prihlásených používateľov.

Oblasti
Značky