Portál venovaný ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti.
Portál je určený pracovníkom Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií.


Na webovej stránke gdpr.kbs.sk, ktorá oficiálnym informačným miestom ohľadom ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi, sú v sekcii Informačné technológie uvedené technologické informácie pre zabezpečenie ochrany osobných údajov v automatizovaných informačných systémov (IKT).

Informácie sú rozdelené do troch kategórií:

 • Prezentačné informačné systémy pre verejnosť
  (webové stránky, sociálne siete, ...)
 • Komunikácia osobných údajov s verejnosťou
  (osobné údaje v elektronickom styku s dotknutými osobami)
 • Interné informačné systémy
  Zabezpečenie počítačov a dát

  (spracúvanie osobných údajov v cirkevných automatizovaných informačných systémoch)

Technologické informácie je vhodné linkovať odkazom na stránku Informačné technológie

https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/informacne-technologie

alebo na stránku Informačné technológie | Technologické informácie

https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/informacne-technologie/p/technologicke-informacie

nakoľko jednotlivé dokumenty môžu byť priebežne aktualizované.

 

Značky