Technologické informácie o ochrane osobných údajov na gdpr.kbs.sk

Posted on: So, 06/09/2018 - 10:15 By: Peter Šantavý

Na webovej stránke gdpr.kbs.sk, ktorá oficiálnym informačným miestom ohľadom ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi, sú v sekcii Informačné technológie uvedené technologické informácie pre zabezpečenie ochrany osobných údajov v automatizovaných informačných systémov (IKT).

Informácie sú rozdelené do troch kategórií:

  • Prezentačné informačné systémy pre verejnosť
    (webové stránky, sociálne siete, ...)
  • Komunikácia osobných údajov s verejnosťou
    (osobné údaje v elektronickom styku s dotknutými osobami)
  • Interné informačné systémy
    (spracúvanie osobných údajov v cirkevných automatizovaných informačných systémoch)

Technologické informácie je vhodné linkovať odkazom na stránku Informačné technológie

https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/informacne-technologie

alebo na stránku Informačné technológie | Technologické informácie

https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/informacne-technologie/p/technologicke-informacie

nakoľko jednotlivé dokumenty môžu byť priebežne aktualizované.