Portál venovaný ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti.
Portál je určený pracovníkom Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií.


CyberSecurity

V edícii CZ.NIC vychádza kniha CyberSecurity, ktorá sa primárne venuje problematike kybernetickej bezpečnosti.

Kniha vychádza pod slobodnou licenciou CC a je k dispozícii na prevzatie vo formátoch pdf, epub, mobi na stránkach vydavateľa.

Z informácií vydavateľa o knihe:

Prezentovány jsou základní principy, které by každá osoba, která využívá informační a komunikační technologie, měla respektovat a případně si je měla modifikovat v závislosti na činnosti či účelu, za kterým tyto technologie využívá. Zároveň však kniha obsahuje i dílčí výklad některých právních norem, které s problematikou kybernetické bezpečnosti bezprostředně souvisejí. Relativně samostatnou část knihy představuje komentář k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Vedle teoretické a právní části je součástí knihy i praktická část, využitelná zejména IT odborníky, kteří se chtějí vzdělat i v problematice kybernetické bezpečnosti. Z knihy je také možné načerpat informace o činnosti bezpečnostních týmů typu CERT, CSIRT v kyberprostoru, jejich možnostech a limitech...