Portál venovaný ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti.
Portál je určený pracovníkom Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií.


Computer Security Incident Response Team Konferencie biskupov Slovenska.

Prihlásiť sa na odber CSIRT