Technologické informácie o ochrane osobných údajov na gdpr.kbs.sk

Posted on: So, 06/09/2018 - 10:15 By: Peter Šantavý

Na webovej stránke gdpr.kbs.sk, ktorá oficiálnym informačným miestom ohľadom ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi, sú v sekcii Informačné technológie uvedené technologické informácie pre zabezpečenie ochrany osobných údajov v automatizovaných informačných systémov (IKT).

Príklad funkčnej a technologickej implementácie ochrany OÚ

Posted on: Ut, 06/05/2018 - 15:40 By: Peter Šantavý

Príklad funčnej i technologickej ochrany osobných údajov – implementácia zabezpečených poštových schránok Portálu elektronických služieb Katolíckej cirkvi ecclesia.sk tak, ako je realizovaná v Bratislavskej arcidiecéze, spolu so zabezpečením interných systémov Bratislavskej arcidiecézy.


Príklad funčnej i technologickej ochrany osobných údajov a zabezpečenia interných systémov je dostupný v rámci komentárov len pre prihlásených používateľov.

GDPR a informačný pruh so súhlasom o používaní cookies na webovej stránke

Posted on: Pi, 05/25/2018 - 14:09 By: Peter Šantavý

Podľa smernice 2002/58/ES sa na webových stránkach používajú informačné pruhy/lišty so súhlasom o používaní cookies

Podľa doporučenia českého ÚOOÚ pre prevádzkovateľov online služieb aj v rámci účinnosti GDPR môže prevádzkovateľ webovej stránky súhlas od návštevníka získať len prostredníctvom nastavenia prehliadača (nastavenia ohľadom akceptovania cookies).

GDPR a logovanie IP adries

Posted on: Pi, 05/25/2018 - 13:15 By: Peter Šantavý

Podľa GDPR patrí IP adresa do rozšírenej kategórie osobných údajov dotknutých osôb. IP adresa je však aj dôležitým technickým údajom bežne zaznamenávaným a spracúvaným v serveroch, IDS/IPS systémoch a iných prostriedkoch IKT.

Podľa GDPR je možné spracúvať  IP adresu? A je treba k tomu žiadať  súhlas?

Pri logovaní IP adries treba pamätať  na dva princípy:

Pracovná skupina IKT pri GS KBS

Pracovná skupina informačných a komunikačných technológií pri Generálnom sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska (Skupina IKT pri GS KBS) vznikla na základe rozhodnutia predsedu KBS, pričom jej úlohou je koordinácia a riešenie ochrany osobných údajov, informačnej bezpečnosti a technológií naprieč partikulárnymi cirkvami (diecézami) Slovenska.

Otázky smerované na pracovnú skupinu IKT je možné posielať na ikt @ kbs . sk

Prihlásiť sa na odber